لطفا کمی صبر کنید

اجرای الگوی کشت در 10 هزار هکتار از زمین های کشاورزی

طرح الگوی کشت امسال در 10 هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان بوشهر اجرا می شود.