لطفا کمی صبر کنید

تخریب دوربین شبکه دنابه دست تخریب کنندگان طبیعت+فیلم

تخریب کنندگان منابع طبیعی گروه مستند ساز صداوسیمای شبکه دنا را مورد ضرب و شتم قرار دادند.