لطفا کمی صبر کنید

ندای یا حسین در سراسر استان کرمانشاه طنین انداز شد

تجمع بزرگ عاشورائیان استان کرمانشاه برگزار شد