لطفا کمی صبر کنید

امر به معروف و نهی از منکر محور اساسی قیام حسینی

امام جمعه بوشهر گفت: محور اساسی قیام امام حسین(ع) امر به معروف و نهی ازمنکر بود.