لطفا کمی صبر کنید

آغاز اجرای 2 طرح فرهنگی

عملیات اجرایی 2 طرح فرهنگی در شهرهای جم و دیلم استان بوشهر آغاز شد