لطفا کمی صبر کنید

حال وهوای تنها پرچم دوز همدان در محرم+گزارش

دوخت پرچم یکی از هنرهایی است که در بین سایر مشاغل بخصوص در ماه های محرم و صفر از جایگاه ویژه ای برخوردار است.