لطفا کمی صبر کنید

رصد ماه شوال با سه گروه در آبادان انجام می شود

ناصر روستایی گفت: سه گروه کار رصد ماه شوال را از امروز بعد از ظهر آغاز می کنند.