لطفا کمی صبر کنید

آتش به جان جنگل‌های بلوط افتاد

فرمانده انتظامی پل‌دختر گفت: شعله‌های آتش به جان جنگل‌های بلوط پل‌دختر به عنوان غنی‌ترین جنگل‌ها و منابع طبیعی افتاده است.