لطفا کمی صبر کنید

لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی در تأمین منابع مالی پروژه‌ های شهری

ایلنا: استاندار خوزستان با بیان اینکه نباید تنها به دنبال بودجه و تأمین منابع مالی از طریق منابع نقدی باشیم، گفت: باید از ظرفیت های قانونی برای تأمین منابع مالی استفاده شود.