لطفا کمی صبر کنید

دستگاه‌های اجرایی هندیجان در زمینه سلامت تعامل بیشتری داشته باشند

معاون فرماندار هندیجان گفت: دستگاه‌های اجرایی شهرستان در زمینه سلامت و بهداشت تعامل بیشتری از خود نشان دهند.