لطفا کمی صبر کنید

تهدید شهر اصفهان با طوفان‌های نمک

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخواردرمجلس گفت: اراضی شهرستان برخوار بدترین وضعیت را به لحاظ کاهش عمق سفره‌های آب زیرزمینی و خشکیده شدن قنوات کشاورزی دارند و طوفان‌های نمک این شهرستان، اصفهان را تهدید می‌کند.