لطفا کمی صبر کنید

خیریه‌های دارای هولوگرام مجاز به دریافت فطریه هستند

مدیر کل کمیته امداد استان تهران گفت: خیریه‌های دارای هولوگرام مجاز به دریافت فطریه هستند