لطفا کمی صبر کنید

طرح جنگل کاری عینالی تجربه ای موفق و آینده نگرانه برای اقلیم های مشابه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در بازدید از عینالی اجرای طرج جنگل کاری در عینالی را تجربه ای موفق و آینده نگرانه برای اقلیم های مشابه دانست.