لطفا کمی صبر کنید

حضور نماینده بجنورد در عزاداری عاشورای حسینی

نماینده بجنورد در عزاداری مردم شریف آشخانه در روز عاشورای حسینی شرکت کرد.