لطفا کمی صبر کنید

بازار سوغات مشهد نیازمند ساماندهی وضعیت بازاریابی صنایع دستی

معاون آموزشی- پژوهشی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: بازار سوغات مشهد نیازمند ساماندهی وضعیت بازاریابی حوزه صنایع دستی است.