لطفا کمی صبر کنید

یحیی آباد با ۳ هزار نفر جمعیت امکانات بهداشتی و آموزشی ندارد

فرماندار آران و بیدگل گفت: جای نگرانی و تاسف است در جایی که حدود ۳ هزار انسان زندگی می‌کنند امکانات بهداشتی و آموزشی وجود نداشته باشد و یحیی آباد با ۳ هزار نفر جمعیت منتظر نگاه مسئولان است و در این زمینه از نهادهای خیر هم کمک می خواهیم.