لطفا کمی صبر کنید

افزایش بیماری گرینینگ مرکبات در جنوب کرمان

بیماری گرینینگ(بیماری قرنطینه ای میوه سبز )مرکبات در مناطق جنوب استان کرمان افزایش یافته است .