لطفا کمی صبر کنید

۱۰ درصد جمعیت استان کرمانشاه را سالمندان تشکیل می‌دهند

مسئول برنامه سالمندان معاونت بهداشت کرمانشاه گفت: ۱۰ درصد جمعیت استان کرمانشاه معادل ۱۹۰ هزار نفر سالمندان هستند.