لطفا کمی صبر کنید

پیدا شدن دومین جسد خدمه هندی در امین آباد رشت

جسد دومین سرنشین شناور غرق شده در دریای خزر پیدا شد.