لطفا کمی صبر کنید

عزم و اراده ما بر برقراری امنیت مطلوب در استان کرمانشاه است

کرمانشاه- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: عزم و اراده ما بر این است که بر اساس امکانات و به ویژه اختیارات قانونی امنیت مطلوبی را در استان برقرار کنیم.