لطفا کمی صبر کنید

دغدغه‌های سالمندی در سومین استان پیر/تلفیق ضعف جسمی و مشکلات روحی

اراک- چند سالی است که سخن از پیرشدن جمعیت و افزایش آمار ورودی مراکز سالمندان به میان می‌آید، قشری که نیاز به حمایت جسمی و روحی دارند و برای خدمات به آنان در سال‌های آتی باید برنامه‌ریزی شود.