لطفا کمی صبر کنید

ارتفاعات کوه بیل در استان فارس دچار حریق شد

شیراز- ارتفاعات کوه بیل در استان فارس دچار آتش سوزی شد و تعدادی از درختان کهنسال بلوط و حیوانات منطقه در آتش سوختند.