لطفا کمی صبر کنید

تقویت سازمانهای مردم نهاد، ورزش بانوان و حضور پررنگتر بخش خصوصی در ورزش مورد تاکید وزارت ورزش و جوانان است

دکتر امیر خادم در آئین معارفه مدیر کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی: تقویت سازمانهای مردم نهاد، ورزش بانوان و حضور پررنگتر بخش خصوصی در ورزش مورد تاکید وزارت ورزش و جوانان است.