لطفا کمی صبر کنید

سفر وزیر جهاد کشاورزی به فرانسه

وزیر جهاد کشاورزی به همراه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و هیات همراه به فرانسه سفر کردند.