لطفا کمی صبر کنید

جان گرفتن صنعت کاربافی با تلاش بانوی میبدی

بانوی هنرمند میبدی با تلاش و سخت‌کوشی خود به هنرصنعت رو به فراموشی «کار بافی» جانی دوباره داد .