لطفا کمی صبر کنید

رتبه اول خراسان رضوی در خرید اینترنتی

مسئول اداره سرویس‌های نوین پستی اداره کل پست خراسان رضوی گفت: استان ما به علت فعالیت 150 فروشگاه اینترنتی رتبه اول خرید اینترنتی در کشور را به دست آورده است.