لطفا کمی صبر کنید

نگاهی به مشکلات نابینایان در مازندران

رئیس کانون کم بینایان و نابینایان مازندران گفت: نبود اشتغال و مبلمان شهری نامناسب از مشکلات اساسی نابینایان در مازندران است