لطفا کمی صبر کنید

۹۰۰ میلیون کتاب در نمایشگاه کتاب شهرکرد فروخته شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته ۹۰۰ میلیون کتاب در نمایشگاه کتاب شهرکرد فروخته شد.