لطفا کمی صبر کنید

"احیاء زندگی" در مناطق محروم؛ غبار محرومیت از مناطق محروم خراسان رضوی رخت بربست

سال گذشته ۳۲۰ هزار نفر روز اردوی جهادی در استان خراسان رضوی در شش عرصه در دستور کار قرار گرفت تا غبار محرومیت از مناطق محروم استان رخت بربندد.