لطفا کمی صبر کنید

بخش برق از مصوبه دولت بی نصیب ماند/عدم تخصیص منابع به بخش برق در مصوبه 230 هزار میلیارد ریالی دولت برای خوزستان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با اشاره به مصوبه 230 هزار میلیارد ریالی دولت برای حل مشکلات زیربنایی و زیرساختی استان، گفت: در بخش برق منابعی که باید متناسب با مصوبه اختصاص داده شود تخصیص داده نشده است.