لطفا کمی صبر کنید

قلعه کنگلو؛ شاهکاری از دوران ساسانی در سوادکوه+فیلم

قلعه کنگلو شاهکاری از دوران ساسانی با قرارگیری در یک استتار طبیعی و موقعیت سوق الجیشی در طول تاریخ از دستبرد، تجاو، تخریب مغولان و حمله اعراب درامان مانده است.