لطفا کمی صبر کنید

ترویج فرهنگ نماز نیازمند ایده های جدید و مشارکت همه گروههاست

قزوین- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: ترویج فرهنگ نماز در جامعه نیازمند مشارکت همه گروهها و استعدادهای جوان و ارائه ایده های نوین و کاربردی است.