لطفا کمی صبر کنید

آخرین وضعیت فاطمه 5 ساله ساوجی

رییس علوم پزشکی ساوه گفت: سطح هوشیاری کودکی که جمعه شب به دنبال ضربه مغزی به بیمارستان مدرس ساوه منتقل شده بود، تغییری نکرده است.