لطفا کمی صبر کنید

۱۳ هزار نفر در محل اسکان فرهنگیان زنجان اقامت کردند

زنجان-رییس اداره تعاون واموررفاهی آموزش وپرورش استان زنجان گفت: ۱۳ هزار فرهنگی از آغاز تابستان در استان زنجان اسکان یافته اند.