لطفا کمی صبر کنید

هیچ محدودیتی در اعطای مسکن به خانواده دارای ۲معلول نداریم

رئیس سازمان بهزیستی گفت: طبق تفاهم نامه های منعقد شده با نهادهای ذیربط باید گفت ارائه مسکن به خانواده های دارای دو معلول و بیشتر محدودیتی ندارد.