لطفا کمی صبر کنید

آداب اجرای موسیقی متناسب با فرهنگ بومی مناطق مختلف کشور است

مدیرکل سابق دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یکی از معیارهای ارزیابی گروه‌های برتر در هر جشنواره‌ای این است که آداب اجرای موسیقی باید متناسب با فرهنگ موسیقی آن منطقه باشد.