لطفا کمی صبر کنید

فرهنگ غذایی گیلان ظرفیت جهانی شدن دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان این‌که فرهنگ غذایی گیلان ظرفیت جهانی شدن دارد، گفت: یونسکو و سازمان‌های بین‌المللی با زد و بند رشت را به‌عنوان شهر خلاق خوراک انتخاب نکردند.