لطفا کمی صبر کنید

ذخیره سازی بیش از ۹۰ هزار نمونه خون بند ناف

مدیر عامل بانک سلول های بنیادی رویان از ذخیره سازی بیش از ۹۰ هزار نمونه خون بند ناف خبرداد