لطفا کمی صبر کنید

جمع آوری ۷۲۵ میلیون تومان زکات در پارسیان

در ۶ ماه نخست امسال ۷۲۵ میلیون تومان زکات در پارسیان جمع آوری شد.