لطفا کمی صبر کنید

ممنوعیت شکار پرندگان مهاجر وحشی در سراسر کشور

شکار پرندگان مهاجر وحشی تا اطلاع بعدی در سراسر کشور ممنوع شد.