لطفا کمی صبر کنید

موضوع‌شناسی ابواب فقهی جدید از اولویت‌های پژوهشی حوزه علمیه است‌

معاون پژوهش حوزه های علمیه موضوع شناسی ابواب فقهی جدید را از اولویت های پژوهشی دانست و گفت: موضوع شناسی و منبع یابی مسائل جدید به اساتید درس خارج ارائه شده که اکثر آنان با این طرح موافقت کرده اند.