لطفا کمی صبر کنید

۲۸ واحد تولیدی آذربایجان شرقی ‌براساس اصل ۴۴ واگذار شده است

استاندار آذربایجان شرقی بر حذف قوانین زائد موجود بر سر راه تولید و بخش خصوصی تاکید و گفت: ۲۸ واحد تولیدی آذربایجان شرقی ‌براساس اصل ۴۴ واگذار شده است.