لطفا کمی صبر کنید

کمبود خوابگاه دانشجویی آسیب‌های اجتماعی را دامن می‌زند

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد گفت: کمبود خوابگاه‌های دانشجویی آسیب‌هایی را به‌همراه دارد که به‌ویژه دامن‌‌‌گیر دانشجویان دختر می‌شود.