لطفا کمی صبر کنید

وزارت نفت ۱۲۷ میلیارد تومان به شهرستان کنگان تخصیص می‌دهد

فرماندار کنگان با اشاره به اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان در چهار سال به شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر از سوی وزارت نفت گفت: از این میزان اعتبار ۱۲۷ میلیارد تومان آن سهم شهرستان کنگان است.