لطفا کمی صبر کنید

مطالعه مطالعات طرح مدیریت جامع کوه سبلان اجرایی می‌شود

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اردبیل گفت: مطالعات طرح مدیریت جامع اثر طبیعی ملی سبلان با عنوان مطالعه طرح تفصیلی اجرایی به مساحت ۶ هزار و ۶۴۳ هکتار در حال انجام است.