لطفا کمی صبر کنید

شهرداری نمی تواند اراضی رها شده را به فضای سبز تبدیل کند

مشهد- شهردار منطقه سه مشهد گفت: مدیریت شهری طبق قانون اجازه تبدیل کردن اراضی رها شده به فضای سبز را ندارد.