لطفا کمی صبر کنید

۶۸ مرکز جامع سلامت روستایی در مازندران احداث شد

کجور - معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: تاکنون ۶۸ مرکز جامع سلامت روستایی در استان احداث، تجهیز و بهره برداری شده است.