لطفا کمی صبر کنید

نهاد مرجعیت در عراق باید حفظ و تقویت شود

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان تأکید کرد: مرجعیت در عراق نقش بسیار مهمی دارد که باید این نهاد تقویت و حفظ شود.