لطفا کمی صبر کنید

۳۷درصد ازجمعیت آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

ارومیه - مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۳۷ درصد از جمعیت آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.