لطفا کمی صبر کنید

استاندار جدید سمنان در انتظار تایید هیئت دولت است

سمنان - نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس بدون اشاره مستقیم به تغییر خبار در مسند استانداری سمنان، گفت: استاندار جدید در انتظار تایید هیئت دولت است.